Tipar pentru realizarea blocurilor din beton

Societatea este proprietarul ”Tiparului pentru realizarea blocurilor din beton pentru apărarea construcțiilor expuse valurilor” conform certificatului NR. 008955/2000 înregistrat la O.S.I.M., Publicat în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala nr. 4/2000 – secțiunea Desene și Modele.

Certificat de inregistrare NR. 008955/2000

Extras din legea nr 129/1992 privind protectia modelelor si desenelor

Model bloc din beton